ค้นหาเว็บไซต์
คำหลัก
หมวดหมู่
ตำแหน่งปัจจุบัน:HOME > ข่าวสาร

  เพื่อไทยเสนอแนวคิดแก้เงื่อนไขการชำระเงินคืน กยศ.

เพื่อไทยเสนอแนวคิดแก้เงื่อนไขการชำระเงินคืน กยศ.

 

เพื่อไทยเสนอแนวคิดแก้เงื่อนไขการชำระเงินคืน กยศ. 


 
วันที่ 1 ส.ค.2561 นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว ต่างประเทศ กล่าวว่า ปัญหาการชำระเงินคืนและการฟ้องร้องผู้คำ้ประกันเพื่อเรียกหนี้เงินกู้ทางการศึกษาคืน โดยเฉพาะผู้คำ้ประกันที่เป็นครูนั้น น่าเห็นใจมาก เพราะนอกจากจะต้องดำรงตนเป็นครูพรำ่สอนศิษย์ให้มีความรู้ เป็นคนดี ยังต้องเสี่ยงถูกยึดบ้านจากการคำ้ประกันอีก ครูไม่ควรมีภาระทางการเงินเกินควร และควรให้ท่านได้ทุ่มเทสอนหนังสือเป็นหลัก ตนเห็นว่าควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้ผู้กู้เงินเพื่อการศึกษาต้องชำระเงินคืนกองทุนต่อเมื่อมีงานทำและมีรายได้ไม่ตำ่กว่าเดือนละ 15,000 บาท ไม่ใช่ต้องชำระหลังเรียนจบหรือเลิกเรียน เพราะผู้กู้หลายคนอาจยังตกงาน โดยเฉพาะปัจจุบันจำนวนคนที่จบปริญญาตรีแล้วยังตกงานจำนวนนับแสน คน ซึ่งไม่มีความสามารถในการใช้เงินคืน 

 

นอกจากนั้นควรพิจารณาว่าครอบครัวคนยากคนจนคนหาเช้ากินคำ่หาผู้คำ้ประกันไม่ง่าย จึงควรพิจารณาว่าควรยังให้มีผู้คำ้อยู่หรือไม่เพราะเมื่อเด็กหาใครไม่ได้ก็ไม่พ้นต้องขอให้ครูเซ็นคำ้ให้และครูก็เมตตาศิษย์จำยอมเซ็นให้ แต่ต่อมาก็อาจเสี่ยงถูกฟ้อง ซึ่งก็ไม่เป็นธรรมกับครูที่มีหน้าที่สอน จึงควรยึดหลักการว่าการกู้ยืมเป็นภาระส่วนตัวของผู้กู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบชำระคืนเงินกู้เมื่อตนมีความสามารถทางการเงิน ดังนั้นควรนำหลักการของกองทุน กรอ. กลับมาใช้ 

[ คลิกที่จำนวน:] [พิมพ์] [ปิด]

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • เพื่อไทยเสนอแนวคิดแก้เงื่อนไขการชำระเงินคืน กยศ. 2018-08-02