ค้นหาเว็บไซต์
คำหลัก
หมวดหมู่
ตำแหน่งปัจจุบัน:HOME > ข่าวสาร

  อาชีวะจีนหารือ”ศธ.”พัฒนาอาชีวะไทยต่อยอด 10 อุตฯเป้าหมาย

Mr.Ju Hongxia รองอธิการบดีวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาหลิวโจว นำคณะของ Haier International Smart Education (HK) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ที่มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในประเทศจีนกว่า 1,000 แห่ง และสถานประกอบการในประเทศจีน เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใน10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมปัจจุบัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S – Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S- Curve) รวมทั้งมาตรการสนับสนุนกลไกผลักดันการลงทุน และแนวทางการขับเคลื่อน 5 อุตสาหกรรมนำร่องกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต New Engine of Growth ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยเน้นเรื่องการฝึกอบรมโดยส่งผู้เชี่ยวชาญมาประเทศไทย เพื่อฝึกอบรมครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง


[ คลิกที่จำนวน:] [พิมพ์] [ปิด]

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • อาชีวะจีนหารือ”ศธ.”พัฒนาอาชีวะไทยต่อยอด 10 อุตฯเป้าหมาย 2018-11-30