ค้นหาเว็บไซต์
คำหลัก
หมวดหมู่
ตำแหน่งปัจจุบัน:HOME > ข่าวสาร

  'เพื่อชาติ'งงกกต.! ทำตรงข้ามจัดอบรมพัฒนาการเมือง

'เพื่อชาติ'งงกกต.! ทำตรงข้ามจัดอบรมพัฒนาการเมือง

 

'เพื่อชาติ'งงกกต.! ทำตรงข้ามจัดอบรมพัฒนาการเมือง
 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ถนน อู่ทองใน นางลลิตา ฤกษ์สำราญ รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ พร้อมด้วย นายรยุศด์ บุญทัน รองโฆษกพรรค และ นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท นางปรียานุช ทรงประกอบ  ว่าที่ผู่สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อชาติ ในฐานะตัวแทนพรรคเพื่อชาติร่วมวางพานพุ่ม ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ  
 


นางลลิตา กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทาน รัฐธรรมนูญให้กับประชาชนชาวไทย และในวันนี้ ในการปกครองของประเทศไทยอยู่ภายใต้การยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.เป็นเวลาค่อนข้างนานพอสมควร ซึ่งตามรัฐธรรมนูญให้ อำนาจอธิปไตยแก่ปวงชนชาวไทย ดังนั้นคสช.จะต้องคืนอำนาจให้แก่ประชาชนเพื่อใช้สิทธิ์ในการที่จะเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเสียงในสภา  
 


ส่วนตัว หวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องเกิดขึ้นภายใต้สภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับฉันทานุมัติจาก จากประชาชนชาวไทยเนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ถูกกำหนดโดยคณะคสชนั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากประชาชนและมาจากการปฏิวัติรัฐประหารจึงอยากจะให้บทเรียนกับพี่น้องคนไทยว่าภายใต้ระยะเวลากว่า 5 ปีที่ประเทศถูกปกครองด้วยคณะปฏิวัติรัฐประหารนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่า ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่แท้จริงแล้วประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิเสรีภาพ ดังนั้นจึงขอให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 
 


นางลลิตากล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต.ชี้แจงเรื่องบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีโลโก้ของพรรคการเมืองและชื่อพรรค ว่า ต้นอยากฝากไปถึงกกต.ว่า ตน รู้สึกผิดหวัง เนื่องจากส่วนตัวได้เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาการเมืองของกกต.รุ่นที่ 8 ซึ่งในวันนั้นตนมีความชื่นชมอย่างมาก เนื่องจากกกต.ได้แบ่งกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น 4 กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะมีชื่อกลุ่มประกอบด้วย เลือกตั้งโปร่งใส    พร้อมใจใช้สิทธิ์   ผูกมิตรสมานฉันท์  สร้างสรรค์ประชาธิปไตย   
 


ดังนั้นตนอยากบอกกกต.ว่า พวกเราได้ไปรับการอบรม กกต.ได้รับเงินงบประมาณจากแผ่นดินไปให้ทุกคนที่เข้ารับการอบรม ยึดมั่นในเรื่องแรกคือเลือกตั้งต้องโปร่งใส แต่พอมาเรื่องแรกคือบัตรเลือกตั้งไม่มีโลโก้และชื่อพรรคก็ไม่โปร่งใสแล้ว  
 


ส่วนเรื่องที่ 2 ที่บอกว่าพร้อมใจใช้สิทธิ์ นั้นตนอยากถามกกต.ว่ากกต. ได้ทำหน้าที่ ตามบทบาทของตัวเองหรือไม่ ในการรณรงค์ให้ประชาชน ทราบถึงกติกาที่จะดำเนินการจัดเลือกตั้ง ไม่ใช่ไปทำตามคำสั่งของ คสช. กรณีบัตรเลือกตั้งที่ไม่ระบุชื่อและโลโก้พรรคการเมือง แล้วประชาชนจะเลือกกันอย่างไร 
 


กลุ่มที่ 3 ที่บอกว่า ผูกมิตรสมานฉันท์ แค่ประกาศออกมาก็ทำให้ประชาชนสับสนกันวุ่นวาย ทุกคนมีพรรคที่รักและมีคนที่ชอบ แต่มาวันนี้ประชาชนสับสนวุ่นวาย แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าผูกมิตรสมานฉันท์ได้หรือไม่ 
 


กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ 4 ที่บอกว่าสร้างสรรค์ประชาธิปไตย ซึ่งตนสงสัยว่า นี้มันเป็นประชาธิปไตยแบบไหน หรือนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่เป็นเผด็จการ ดังนั้นตนอยากจะวิงวอนไปยังประชาชนทั่วประเทศว่า เราจะต้องไม่ยอมรับกติกาที่กกต.ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระแต่กลับอยู่ใต้อำนาจของคสช. ดังนั้น กกต. เป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่ที่ต้องทำให้ประเทศไทย เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

[ คลิกที่จำนวน:] [พิมพ์] [ปิด]

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีการบันทึก