ค้นหาเว็บไซต์
คำหลัก
หมวดหมู่
ตำแหน่งปัจจุบัน:HOME > ข่าวสาร

  "นิกร"แนะอบรมกม.เจราจรใหม่ฟรี แทนริบใบขับขี่ตลอดชีพ

"นิกร"แนะอบรมกม.เจราจรใหม่ฟรี แทนริบใบขับขี่ตลอดชีพ

 

"นิกร"  ชี้แทนที่จะริบใบขับขี่ตลอดชีพ แนะ ทดสอบสมรรถนะร่างกาย-อบรมกม.จร.ใหม่ฟรี จี้ บังคับใช้กม.ตัดแต้ม ลดปัญหาทำผิดกฎจร.

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  นายนิกร จำนง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะ รองประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม และ อดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมกำกับดูแลกรมขนส่งทางบก  กล่าวว่า ตนในฐานะที่เป็นผู้ออกกฏหมายยกเลิกการออกใบขับขี่แบบตลอดชีพเมื่อปี 2546 และเปลี่ยนมาเป็นใบขับขี่ที่เหลืออายุเพียง 5 ปี โดยให้มีการสอบเพื่อตรวจสอบสมรรถนะใหม่เป็นระยะๆต่อเนื่องไป เพื่อความปลอดภัยและความเป็นสากล 

ตนเห็นว่าสำหรับกรณีที่กรมขนส่งทางบก ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่มีการเรียกผู้ถือใบขับขี่ประเภทตลอดชีพดั้งเดิม มาทดสอบสมรรถนะใหม่หรือระงับการใช้ใดๆ นั้นถือเป็นเรื่องที่ชอบแล้ว การออกมาหารือต่อมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือขับขี่ตลอดชีพถือเป็นความปรารถนาดีของกรม แต่โดยส่วนตัวเห็นว่า ต้องให้ผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทรงสิทธินั้นต่อไป การจะเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแก้กฏหมายกันใหม่อีกครั้ง ถึงจะบังคับใช้ได้ ส่วนการกระทำที่เกิดผลย้อนหลังของกฏหมายนั้นไม่ควรจะกระทำ 

ดังนั้นถ้าจะให้ดีควรมีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยแบบสมัครใจ โดยการให้บริการอบรมชี้แจงกฏหมายจราจรใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการบริการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายให้ในกรณีที่มีการร้องขอจากผู้ถือใบอนุญาตนั้น โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ และไม่ให้มีผลต่อสิทธิใดๆในใบอนุญาตนั้น โดยอาจใช้เงินค่าใช้จ่ายจากกองทุนเลขสวยที่ตนได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นมาช่วงเดียวกันเมื่อปี 2546 ที่ถึงวันนี้ยังมีเงินหลืออยู่มากพอที่สามารถนำมาใช้อุดหนุนได้ 

ทั้งนี้ ในอดีต วันที่ได้ยกเลิกการออกใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ เมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2546 ครั้งนั้นมีสถิติใบอนุญาตตลอดชีพ จำนวน 12 ล้านกว่าฉบับ แยกเป็นใบขับขี่รถยนต์ตลอดชีพ  6 ล้านกว่าฉบับเศษ เป็นใับขี่รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ เกือบ 6 ล้านฉบับ และรถจักรยานสามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพเกือบถึง 5 พันฉบับ ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มากพอสมควร ดังนั้นปัจจุบันจึงสมควรตรวจสอบกับกรมปกครองเพื่อหาสถิติว่าชื่อผู้ถือใบอนุญาตเหล่านี้ยังมีอยู่เท่าใด เพื่อเป็นข้อมูล 

และมาตรการด้านความปลอดภัยในภาพรวมที่ควรเร่งรัดขณะนี้คือการบังคับใช้กฎหมายตัดแต้มให้เร็วขึ้น เพราะกฏหมายดังกล่าวจะมีการตัดแต้มในการขับขี่ที่มีปัญหาจากการกระทำผิดกฏจราจร หรือ โดยขาดสมรรถนะใดๆเป็นการทั่วไปในทุกประเภทของใบขับขี่ ถ้าถูกตัดถึงเกณฑ์ที่กำหนดใบขับขี่ก็จะถูกพักใช้ หรืออาจถูกเพิกถอนไปเองตามสภาวะของผู้ขับขี่ที่เกิดขึ้นจริงแต่ละคน ดังนั้นนี่คือมาตรการที่ควรเร่งรัด เพราะมีผลดีหลายด้าน ซึ่งเป็นไปตามข้อสังเกตุเสนอแนะในรายงานความปลอดภัยทางถนนของคณะกรรมาธิการการคมนาคม ที่สภาได้เห็นชอบและส่งไปยังรัฐบาลแล้ว

[ คลิกที่จำนวน:] [พิมพ์] [ปิด]

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • "นิกร"แนะอบรมกม.เจราจรใหม่ฟรี แทนริบใบขับขี่ตลอดชีพ 2020-08-11