ค้นหาเว็บไซต์
คำหลัก
หมวดหมู่
ตำแหน่งปัจจุบัน:HOME > ข่าวสาร

  อธิบดีกรมปศุสัตว์แจงเวียดนาม ยันหมูไทยตรวจแล้วไม่พบเชื้อโรคอหิวาต์แ

อธิบดีกรมปศุสัตว์แจงเวียดนาม ยันหมูไทยตรวจแล้วไม่พบเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกา

 
 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ทำหนังสือยืนยันทางการเวียดนามถึงผลตรวจโรค ASF ในสุกรก่อนการส่งออก ยืนยันไม่พบเชื้อ หลังเวียดนามจะประกาศห้ามนำเข้าสุกรจากไทยในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ พร้อมสั่งเข้มยกระดับมาตรการตรวจสอบที่ด่านส่งออกทุกแห่ง โดยหากยังพบปัญหาอีก จะระงับการส่งออกสุกรไปยังเวียดนามทันที

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือแจ้งผลตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสุกร จากกรณีที่กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามส่งจดหมายถึงสถานเอกอัครราชฑูตไทยในกรุงฮานอยว่า เวียดนามจะห้ามนำเข้าสุกรขุนมีชีวิตจากประเทศไทย มีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สาเหตุจากตรวจพบเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในสุกร ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ยืนยันว่า สุกรสล็อตดังกล่าวได้สุ่มตรวจโรค ASF ทางห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดก่อนการส่งออกและปรากฏว่า ไม่พบเชื้อแน่นอน

นอกจากนั้นได้สั่งชะลอการส่งออกสุกรมีชีวิตของฟาร์มและบริษัทที่ประเทศเวียดนามแจ้งว่า ตรวจพบเชื้อ ASF และจะเร่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมด แล้วสรุปรายงานให้ทางประเทศเวียดนามทราบพร้อมกันนี้ได้ยกระดับมาตรการตรวจสอบสุกรมีชีวิตก่อนการส่งออกให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการส่งออกสุกรทุกรายว่า สุกรมีชีวิตทุกชนิดที่จะส่งออกไปยังเวียดนามต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ด่านกักกันสัตว์ท่าออกอีกครั้ง ก่อนอนุญาตให้ส่งออก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างสุกรบนรถขนสุกรทุกคันบริเวณจุดขนถ่ายสุกรที่ท่าส่งออกหรือจุดที่ด่านกักกันสัตว์กำหนด 10 ตัวอย่าง/คัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้าถึงการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพสุกรของประเทศไทย 

อย่างำรก็ตามมาตรการที่ยกระดับขึ้นมานี้ ให้มีผลบังคับใช้ในทันที เพิ่มเติมจากข้อกำหนดเดิมของประเทศเวียดนามที่กำหนดไว้ว่า สุกรขุนมีชีวิตต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สุกรขุนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) และโรคกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจ (PRRS) รวมทั้งต้องได้รับการตรวจจากห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ว่าสุกรขุนปลอดจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) โรคฉี่หนู (Leptospirosis) และปลอดจากสารเร่งเนื้อแดง (Beta-Agonist) โดยหลังจากนี้เป็นต้นไป หากพบว่า ยังมีปัญหากับเวียดนาม ไม่ว่าจะกรณีใดๆ กรมปศุสัตว์     จะพิจารณาระงับการส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังเวียดนามโดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว

[ คลิกที่จำนวน:] [พิมพ์] [ปิด]

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • อธิบดีกรมปศุสัตว์แจงเวียดนาม ยันหมูไทยตรวจแล้วไม่พบเชื้อโรคอหิวาต์แ 2021-06-06